Najbližšie udalosti


Posledné novinky

Futbalový turnaj jeseň 18.11.2018

Katka | 15.10.2018 14:52

Pozývame všetkých záujemcov na futbalový turnaj.


Floorbalový turnaj jeseň 4.11.2018

Katka | 15.10.2018 14:46

Pozývame všetkých záujemcov na floorbalový turnaj


Jablčkové hodovanie 2018

Katka | 15.10.2018 13:47

Aj tento rok sme mali možnosť zúčastniť sa Jabĺčkového hodovania v Devínskej. Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodičom a trénerom za podporu a upečenie koláčikov.

Výťažok použijeme na naše aktivity.


ŠPORTOVÉ AKTIVITY GOODSPORTS

Katka | 10.09.2018 15:05

Športové aktivity pre deti.


KLUB GOODSPORTS

Katka | 10.09.2018 15:02

Program v klube pre všetky deti.


FLOORBAL

Katka | 06.09.2018 17:14

Aj v tomto školskom roku každú nedeľu FLOORBAL v ZŠ I. BUKOVČANA 3, vo veľkej telocvični od 13.00-15.00


Krígeľ slowpitch turnaj Trnava 1.9.- 2.9. 2018

Katka | 04.09.2018 14:28

Krígeľ slowpitch turnaj Trnava 1.9.-2.9.2018

Turnaja sa zúčastnilo 11 tímov.

Konečné poradia:

1. Waynes Pardubice

2. Rytíři Trutnov

3. Hangarounds

4. Oldstars Trnava

5. Amorove šípy

5. GoodSports

7. Wolfs Domažlice

7. Slowpitch Plzeň

9 .Oldstars funny

9. Touscans Havířov

11. Angels Trnava


Slowpitch turnaj Trnava 4.8.-5.8.2018

Katka | 04.09.2018 14:18

Cez letné prázdniny sa GoodSports tím zúčastnil na slowpitch turnaj v Trnave.

Turnaja sa zúčastnilo 8 tímov rozdelených do 2 skupín.

Konečné poradie:

1. Panthers Trnava

2. Oldstars Trnava

3. Amorove šípy Košice

4. Angles Trnava

5. GoodSports

6. Oldstars funny

7. Elite of Morava

8. Outmen Skalice


Denný tábor pre deti v Devínskej Novej Vsi

Katka | 30.07.2018 15:56

23.7.- 27.7.sme usporiadali denný tábor v Devínskej Novej Vsi v priestoroch F-centra.

Tábora sa zúčastnilo 16 detí vo veku 5-12 rokov.       Junior coachov: 6        Trénerov a organizátorov: 8

Celý týždeň sme mali rozplánované športy, angličtinu hravou formou, ZOO a scavengerhunt, plaváreň v DNV, opekačka pri moste slobody, výlet na Sandberg.

Za finančnú podporu ďakujeme Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava.


22. ročník Športovo-anglického tábora v Bojniciach 2018

Katka | 30.07.2018 15:34

V prekrásnom prostredí Hornej Nitry sa uskutočnil 22.ročník športovo – anglického tábora (baseball campu) pre deti v dňoch 30.6.-8.7.2018 v rekreačnom zariadení Hlboké nad Bojnicami, záujem zo strany detí a rodičov bol veľký.

Cieľovou vekovou skupinou boli deti vo veku 7-18 rokov. Tábora sa zúčastnilo 94 detí zo Slovenskej republiky a 19 študentov z celých spojených štátov amerických. Na riadny priebeh tábora dozeralo 39 dospelých – trénerov, asistentov trénerov, prekladateľov, organizátorov a dvaja zdravotníci ( 12 Severoameričanov, 3 tréneri z Belgicka a 24 Slovákov)

Cieľom tábora bolo vyplniť voľný čas detí zmysluplne športovým (baseball, basketball, voleyball, floorball, futball, stolný tenis), kultúrnym (večerné posedenia pri táboráku s hudbou a spevom, ohňostroj, večerné zábavné hry tzv. crazy games, koncert a vystúpenie súboru bicích nástrojov SUBINA), vzdelávacím (hodiny angličtiny zábavnou formou rôzne súťaže, hry) i etickým programom (večerné vyhodnotenie dňa s príbehmi a ponaučeniami).

Za finančnú podporu ďakujeme Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava a sponzorom z USA. Za materiálnu a nemateriálnu podporu ďakujeme McDonald´s Prievidza, Polysystem, mestu Prievidza a Technickým službám mesta Prievidza.

ĎAKUJEME!